5 Ekim 2009 Pazartesi

Ders Hakkında

Amaç:
Tarih biliminin kapsam ve içeriği ile tarih incelemelerindeki yöntembilimsel sorunlar konusunda temel tartışmaları aktarmak; bu çerçevede insanlığın ilkel topluluk aşamasından sanayi devrimine uzanan süreçte, maddi hayatın üretimi ve yeniden üretimini nasıl örgütlediğini karşılaştırmalı olarak incelemek.
Sınav:
1 adet arasınav ve final sınavı yapılacaktır. Arasınavın ağırlığı %40, final sınavının %60’dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder