17 Ekim 2009 Cumartesi

Güz Dönemi Kitap Listesi

EKO 211 İktisat Tarihi I Dersi kapsamında yıl sonundaki toplam nota eklenmek üzere 15 puan üzerinden değerlendirilecek olan  "kitap incelemesi" için önerilen eserlerin listesi aşağıdadır. Her bir kitap en çok 3 ayrı öğrenci tarafından incelenebilir. Bu nedenle, istediğiniz kaynakları inceleyebilmeniz bakımından ders sorumlusu ile konuşmadan önce en az 5 kitaptan oluşan bir liste oluşturunuz.
Derste de vurgulandığı gibi yapacağınız kitap incelemesinden beklenen kitabı özetlemeniz değil, eleştirel bir şekilde değerlendirmenizdir. Elbette bunu yaparken kitabı hiç okumamış birinin sizin incelemenizi okuduğunda kitap ve yazarı hakkında doyurucu bir bilgiye sahip olmasını da gözetmelisiniz. Son olarak incelemenin asgari 12.000 karakterden oluşması gerektiğini ve ders sorumlusuna hem basılı ve hem de elektronik olarak (ms word belgesi) olarak 25 Aralık 2009 tarihinde teslim edileceğini hatırlatalım...


Kitap listesini word belgesi olarak indirmek için buraya tıklayın.
 1. George Basalla (2000) Teknolojinin Evrimi, Çev. Cem Soydemir, Ankara: Tübitak.
 2. John Desmond Bernal (2008) Tarihte Bilim, cilt I. Çev. Tonguç Ok, İstanbul:Evrensel Basım Yayın
 3. Michel Beaud (2003) Kapitalizmin Tarihi, Çev. Fikret Başkaya, Ankara: Dost Kitabevi
 4. Jeremy Black (2003) Top, Tüfek, Süngü, Yeniçağda Savaş Sanatı 1453-1815, Çeviri: Yavuz Alogan, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 5. Fernand Braudel (2004a) Maddi Uygarlık ve Kapitalizm, Gündelik Hayatın Yapıları, Çev. M.Ali Kılıçbay, Ankara:İmge Kitabevi Yayınları.
 6. Fernand Braudel (2004b) Maddi Uygarlık ve Kapitalizm, Mübadele Oyunları, Çev. M.Ali Kılıçbay, Ankara:İmge Kitabevi Yayınları.
 7. Fernand Braudel (2004c) Maddi Uygarlık ve Kapitalizm, Dünyanın Zamanı, Çev. M.Ali Kılıçbay, Ankara:İmge Kitabevi Yayınları.
 8. Jacob Bronowski (2009) İnsanın Yükselişi, Türümüzün Biyolojik ve Kültürel Evrimine Renkli Bir Bakış, İstanbul: Say Yayınları.
 9. Peter Burke (2002) Annales Okulu: Fransız Tarih Devrimi, Çev. Mehmet Küçük, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 10. Gordon Childe (2001) Kendini Yaratan İnsan, İstanbul: Varlık Yayınları.
 11. Carlo M. Cipolla (1980) Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi, İstanbul: Ötüken.
 12. Carlo M. Cipolla (2002) Zaman Makinası: Saat ve Toplum 1300-1700, Çev. Tülin Altınova, İstanbul:Kitap Yayınevi.
 13. Carlo M. Cipolla (2003) Yelken ve Top, Çev. Aslı Kayabal, İstanbul:Kitap Yayınevi.
 14. Phyllis Deane (1988) İlk Sanayi İnkılâbı, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 15. Maurice Dobb (1990) Kapitalizmin Dünü Bugünü, Çev. F. Kantur, İstanbul: İletişim.
 16. Friedrich Engels (1998) İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu, Ankara: Sol.
 17. Eduardo Galeano (2006) Latin Amerika’nın Kesik Damarları, Çev. A. Tokatlı ve R. Hakmen, İstanbul: Çitlembik.
 18. Daniel H. Headrick (2002) Enformasyon Çağı: Akıl ve Devrim Çağında Bilgi Teknolojileri 1700-1850, Çev. ZülalKılıç, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 19. Christopher Hill (2005) 1640 İngiliz Devrimi, İstanbul: Kaynak.
 20. Eric J. Hobsbawm (2008) Fransız Devrimine Bakış: İki Yüz Yıl Sonra Marsellaise'in Yankıları, Çev. O. Akınhay, İstanbul:Agora.
 21. Leo Huberman (2005) Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Çev.Murat Belge, İstanbul:İletişim Yayınları.
 22. Harvey J. Kaye (2009) İngiliz Marksist Tarihçiler,  Çev. Arife Köse, İstanbul:İletişim.
 23. Jacques Le Goff (2008) Avrupa’nın Doğuşu, Çev. M.Timuçin Binder, İstanbul:Literatür Yayınları.
 24. Colin Mooers (1997) Burjuva Avrupa'nın Kuruluşu, Çev. Bahadır S. ŞENER, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 25. Barrington Moore Jr. (1989) Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, Çev. Ş. Tekeli ve A. Şenel, Ankara: Verso.
 26. C.W.C. Oman (2002) Ok, Balta ve Mancınık, Ortaçağda Savaş Sanatı 378-1515, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 27. Henry Pirenne (1994) Ortaçağ Kentleri, İstanbul: İletişim.
 28. John H. Pryor (2004) Akdenizde Coğrafya, Teknoloji ve Savaş, Araplar, Bizanslılar, Batılılar ve Türkler, Çev. Füsun Tayanç – Tunç Tayanç, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 29. Alaeddin Şenel (1995) İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Ankara: Bilim Sanat.
 30. George Thompson (1997) İlk Filozoflar Eski Yunan Toplumu Üzerine İncelemeler, Çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınları.
 31. Ergun Türkcan (1981) Teknolojinin Ekonomi Politiği, Ankara: AİTİA Yayınları.
 32. Immanuel Wallerstein (2006) Tarihsel Kapitalizm, Çev. Necmiye Alpay, İstanbul: Metis Yayınları.
 33. Ellen Meiksins Wood (2003) Kapitalizmin Kökeni:Geniş Bir Bakış, Çev. A.Cevdet Aşkın, Ankara:Epos Yayınları.
 34. Ellen Meiksins Wood (2003) Sermaye İmparatorluğu, Çev. Sami Oğuz, Ankara:Epos Yayınları.
  -->

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder