18 Ekim 2011 Salı

Neolitikten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları

Hacettepe Üniverstesi İktisat Bölümü Öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Şahinöz tarafından  kaleme alınan Neolitikten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları adlı kitap Turhan Kitabevi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Kitap yazarın tarım ekonomisi üzerine yıllardır sürdürdüğü çalışmaların bir dökümünü içeriyor. Eserde, tarım ekonomisinin temel özellikleri ile başlayıp neolitik devrimden günümüze uzanan süreçte, farklı toplumsal sistemlerde tarımsal üretimin örgütlenme biçimi tarımsal artık kategrisi ekseninde karşılaştırmalı ve tarihsel bir analizle ele alınıyor. Yazar bir yandan Batı tarımının tarihsel gelişiminin izini sürerken Doğu'daki yapıların farklı ve benzer yönlerini tartışıyor. Eserin önemli bir bölümü ise çağdaş tarımın sorunlarına odaklanıyor. Bu bölümde Dünya ve Türkiye tarımındaki temel gelişmeler ve bu çerçevede ortaya çıkan farklı politika seçenekleri eleştirel bir perspektifle değerlendiriliyor. 
 
İÇİNDEKİLER
· Tarım Ekonomisi
· Tarım Kesiminin Özgün Nitelikleri
· Tarımsal Üretim Fonksiyonu
· Tarım Piyasaları Ve Fiyat Oluşumu
· Tarım Ve Ekonomik Gelişme
· Ekonomik Gelişmeye Katkı
· Ekonomik Gelişme Aracı: “Tarımsal Artık”
· Tarımın Azalan Nisbi Önemi
· Tarımda Sosyo-Ekonomik Sistemler Ve Gelişme Aşamaları
 · İlkel Kollektif Tarım
· Köleci Tarım
· Feodal Tarım
· Kapitalist Tarım
· İkinci Tarım Devrimi
· Anadolu’da Tarım
· İlk Dönem Tarım
· Osmanlı Tarım Sistemi
· Tarımda Sosyo-Ekonomik “Sistem” Sorunsalı
· Tarım Politikaları
· Tarım Kesimine Devlet Müdahalesi
· Dünya Tarım Politikaları
· Küresel Tarım Politikaları
· Türkiye’de Tarım Politikaları
· Tarımsal Yapı Ve Değişim
· Tarım Kesiminin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi
 · Tarım Politikaları
· Yeni Tarım Politikaları

Yayınevi : Turhan Kitabevi Yayınları
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2011
Sayfa Sayısı : XIII+526 s.
ISBN : 978-605-5593-54-4

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder