3 Ocak 2010 Pazar

İktisat Tarihi I Dersi Arasınavı 11.12.2009

Soru 1) Şehir devrimi nedir? Nerelerde yaklaşık olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Büyük nehir kıyıları şehir devriminin ortaya çıkmasına nasıl katkıda bulunmuştur? (10 p)
Soru 2) Antik Yunan uygarlığında felsefe ve bilimin gelişiminde “polis” (kent devleti) örgütlenmesinin sağladığı avantajları tartışınız. (10 p)
Soru 3) Aşağıdaki kavramları içeren anlamlı birer cümle kurunuz? (5*3=15 p-5 puan ödül)
Demesne:

Emek-rant:

Fief:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder