31 Ocak 2010 Pazar

EKO 211 İktisat Tarihi I Dersi Final Sınavı 22 Ocak 2010

Not: 1. soru zorunludur. Diğer 3 sorudan herhangi ikisini seçerek altındaki boşluğa yanıtlayınız.
1) 14. yüzyıl krizi nedir? Toprak/emek oranı kavramını kullanarak krizin feodal üretim biçiminin işleyiş ilkelerinden kaynaklı nedenlerini tartışınız (20 puan).
2) Fiyat devrimi nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Kapitalizmin gelişiminde nasıl etkili olmuştur? (20 puan)
3) Çitleme hareketi nedir? Kapitalist üretim biçiminin tanımlayıcı unsurlarını dikkate alarak, çitleme hareketinin hangi bakımlardan kapitalizmin doğuşunda etkili olduğunu tartışınız? (20 puan)
4) Feodal toplumun ve feodalizmden kapitalizme geçiş toplumunun egemen sınıfı olan soyluluğa karşı, yükselmekte olan sınıf olan banka ve ticaret burjuvazisi, genellikle hükümdarla bir uzlaşma stratejisi izledi, bunu bir çeşit “merkantilist uzlaşma” olarak adlandırmak mümkündü. (M. Beaud)
Yukarıdaki ifadede sözü edilen “merkantilist uzlaşma” hangi unsurları içerir? (20 puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder