19 Nisan 2010 Pazartesi

Bilimsel Makale Yazım Kuralları


-->
Bilimsel çalışmalarda başlıca MLA ve APA atıf sistemleri kullanılır. Aşağıdaki APA atıf sisteminden hareketle oluşturulmuş atıf sistemini bilimsel çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Bu metni word belgesi olarak indirmek için şuraya tıklayın.
 • Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır.
 • Nokta mutlaka parantezden sonra gelmelidir. Virgül ve iki nokta işaretlerinden sonra boşluk bırakılır. Tarihten sonra iki nokta olmasına dikkat edilir.
Örn. (Gould, 2000: 115).
-Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Darwin, 1859),
-yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Darwin, 1859: 64),
-yazarın adı metinde geçiyorsa (1859),
-iki yazar varsa (Levins ve Lewontin, 1985),
-üç ve daha çok yazar varsa (Wright vd., 1992) biçiminde kaynak gösterilir.
 • Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Veblen, 1898a).
 • Aynı konuyla ilgili değişik kaynaklara atıf yapmak için yazar, yıl ve gerekiyorsa sayfa numaraları birbirinden noktalı virgülle ayrılır ve yazarlar alfabetik olarak sıralanır: (Veblen, 1898a: 378; Hodgson, 1993:156).
 • Aynı yazarın iki kitabına aynı parantez içinde referans verildiğinde yazarın ismi tekrar yazılmaz. Örn. (Hodgson, 1993: 132; 2001: 153).
 • Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik yazılmalı ve tırnak işareti konulmamalıdır. Örn. Hodgson’ın Economics and Evolution: Bringing Life Back into Economics başlıklı çalışmasında (...).
 • Makale başlığı ise tırnak işaretleri içine konmalıdır.
Örn. Veblen’in “Why is Economics Not an Evolutionary Science?” isimli makalesinde (...).
 • Dipnotlarda:
bkz. Lewontin (2007) şeklinde referans verilir.
 • Kırk kelimeyi geçen alıntılarda: Tırnak işareti konmaz ve içeriden başlanır.
 • Yazı içinde tek tırnak işareti sadece bir alıntının içinde başka bir alıntı veya vurgu varsa kullanılabilir. Bunun dışında tüm alıntı ve vurgularda çift tırnak işareti kullanılmalıdır..
 • Başlık ve ara başlıklarda her sözcüğün baş harfi büyük olmalı ve kalın yazılmalıdır.
Örn: II. Evrimsel İktisadın Temelleri 
KAYNAKÇA
Kaynakça aşağıdaki örneklere uygun olarak düzenlenmelidir.
Önemli not: Kitap isimleri, dergi isimleri, konferans isimleri, tez başlıkları italik olarak yazılmalıdır. Makaleler ise tırnak içine alınmalıdır.
Örnekler
Kitap ismi:
Hodgson, G. M. (2001) How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science, New York: Routledge.
Çeviri kitap:
Lewontin, R. (1998) Üçlü Sarmal: Gen Organizma Çevre, çev. E.D. Özsoy, Ankara: TÜBİTAK.
Dergiden makale
Gowdy, J. M. (1985) “Evolutionary Theory and Economic Theory: Some Methodolgical Issues”, Review of Social Economy, 43(3):316-24.
Derleme kitaptan makale:
Gould, S. J. ve R.C. Lewontin (2009) “San Marco’nun Kemer Üstü Boşlukları ve Pangloss Paradigması: Adaptasyoncu Programın Bir Eleştirisi”, Ateş, K. (der.) Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi içinde, İstanbul: Evrensel, 135-151.
Derleme kitabın kendisi:
Özveren, E. (der.) (2007) Kurumsal İktisat, Ankara: İmge.
Konferansa sunulmuş bildiri:
Brown, V. (2009) “Adam Smith: Between Morals and Markets?”, Uluslararası Ekonomi Politik Konferansına sunulmuş tebliğ, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 1-4 Ekim.
Working Paper:
Tansel, A. (2001) Economic Development and Female Labor Force Participation in Turkey: Time Series Evidence and Cross-Province Estimates,Ankara: ODTÜ Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Working Papers in Economics No: 01/05.
Yüksek lisans ya da doktora tezi:
Şahin, Ö. (1997) Kadın Emeğinin Piyasaya Yeniden Çıkmasi: Dünyada ve Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Politik Sonuçları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Internet adresinden bir makale:
Ehrbar, H. G. (1998) “Marxism and Critical Realism”, http://www.econ.utah.edu/ehrbar/marx-pdf, indirilme tarihi: 19 Aralık 2001.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder